Diversity and Inclusion

Олон талт ялгаатай байдал ба оролцоо

Байгууллаын соёл, харилцаа хандлагын курс хөтөлбөр

Ажлын байранд олон талт ялгаатай байдлыг чөлөөтэй дэмжсэнээр аливаа гарсан асуудал хурдан шийдвэрлэгдэх, шийдвэр гаргалт сайжрах, инновац дэмжигдэх, ажилтны энгэйжмент сайжрах мөн санхүүгийн гүйцэтгэлд ч эерэг нөлөө үзүүлэх ашиг тустай байдаг. Энэхүү цоо шинэ хөтөлбөр нь байгууллагын хүрээнд хүртээмжтэй байдал, тэгш байдлыг хангахад саад болж буй далд хэвшмэл ойлголтуудыг олж илрүүлэхэд танд тусална.

2024 оны 4 сарын 7, 13, 14нд

3 бүтэн өдөр

1,050,000₮

Нэг удаа: 8 цаг

Цаг: 09:00 – 18:00

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, Гэгээнтэн цогцолбор, Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот

Бүртгүүлэх

(Оролцогч бүрийн имэйл хаяг дахин давтагдахгүй ялгаатай байх шаардлагатай)


Бидэнтэй холбогдож байгууллагын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.