Diversity and Inclusion: Cultural Awareness and Competency

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх нь: Олон талт ялгаатай байдал ба оролцоо

Ажлын байранд олон талт ялгаатай байдлыг чөлөөтэй дэмжсэнээр аливаа гарсан асуудал хурдан шийдвэрлэгдэх, шийдвэр гаргалт сайжрах, инновац дэмжигдэх, ажилтны энгэйжмент сайжрах мөн санхүүгийн гүйцэтгэлд ч эерэг нөлөө үзүүлэх ашиг тустай байдаг. Энэхүү цоо шинэ хөтөлбөр нь байгууллагын хүрээнд хүртээмжтэй байдал, тэгш байдлыг хангахад саад болж буй далд хэвшмэл ойлголтуудыг олж илрүүлэхэд танд тусална.

2024 оны 4 сарын 7, 13, 14нд

3 бүтэн өдөр

1,050,000₮

Нэг удаа: 8 цаг

Цаг: 09:00 – 18:00

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, Гэгээнтэн цогцолбор, Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот

Бүртгүүлэх

(Оролцогч бүрийн имэйл хаяг дахин давтагдахгүй ялгаатай байх шаардлагатай)


Бидэнтэй холбогдож байгууллагын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.