Stop Doing Start Leading Diplomacy and Tact Leadership Training for Results

Олон талд ялгаатай байдал ба оролцоо

Diversity & Inclusion

Ажил хэрэгч, эелдэг байдлаар харилцах нь

How to Communicate with Diplomacy and Tact

Үр дүнт манлайлал

Leadership Training for Results

Хийхээ болиод удирдаж эхэл

Stop Doing Start Leading

Integrative Business Negotiations

Харилцаагаар амжилттай тохиролцох нь

Coaching Service & Courses

Көүчингийн үйлчилгээ ба хөтөлбөрүүд

Learn the coaching skill and a solid methodology for encouraging strong performers to grow and improve even faster.

Winning with Relationship Selling

Dale Carnegie Couching

“Дэйл Карнеги & Ассошиэт”-ээс цоо шинээр “Дэйл Карнеги Көүчинг” хэмээх ганцаарчилсан көүчингийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн. Дэйл Карнегийн көүч нар удирдагчдыг бусадтай хамтран ажиллахад нь туслах, оролцоог нэмэгдүүлэх, илүү шинэлэг, уян хатан баг бүрдүүлэхэд туслах мэргэжилтнүүд юм. Дэйл Карнегийн арга барил нь байгууллагын зорилгыг хувь хүний хэрэгцээтэй холбоход чиглэгдэж, хэмжигдэхүйц үр дүнг санал болгоно.

Coaching is about providing support and advice to help an individual recognize ways in which they can improve their effectiveness and performance. Effective leaders use coaching to provide direction, instruction, and training to help their team members grow skills and achieve objectives. In this course, you will learn the tools to close the gap between good performance and great performance.