Stop Doing Start Leading Diplomacy and Tact Leadership Training for Results

Олон талд ялгаатай байдал ба оролцоо

Diversity & Inclusion

Ажил хэрэгч, эелдэг байдлаар харилцах нь

How to Communicate with Diplomacy and Tact

Үр дүнт манлайлал

Leadership Training for Results

Хийхээ болиод удирдаж эхэл

Stop Doing Start Leading

Integrative Business Negotiations

Харилцаагаар амжилттай тохиролцох нь

CORPORATE CULTURE

Байгууллагын соёлын хөтөлбөрүүд

Build a better, stronger workforce that strives to achieve your company’s goals.

Diversity and Inclusion

Diversity & Inclusion

Ажлын байранд олон талт ялгаатай байдлыг чөлөөтэй дэмжсэнээр аливаа гарсан асуудал хурдан шийдвэрлэгдэх, шийдвэр гаргалт сайжрах, инновац дэмжигдэх, ажилтны энгэйжмент сайжрах мөн санхүүгийн гүйцэтгэлд ч эерэг нөлөө үзүүлэх ашиг тустай байдаг. Энэхүү цоо шинэ хөтөлбөр нь байгууллагын хүрээнд хүртээмжтэй байдал, тэгш байдлыг хангахад саад болж буй далд хэвшмэл ойлголтуудыг олж илрүүлэхэд танд тусална.

This course will help you influence outcomes and create cooperation through diplomatic and tactful communication. You’ll realize that standing up for yourself, when done effectively, doesn’t offend others; rather it strengthens your relationships and enables positive results through effective communication. Diplomatic communication skills not only improve your professional image; they just make people like you!