Stop Doing Start Leading Diplomacy and Tact Leadership Training for Results

Олон талд ялгаатай байдал ба оролцоо

Diversity & Inclusion

Ажил хэрэгч, эелдэг байдлаар харилцах нь

How to Communicate with Diplomacy and Tact

Үр дүнт манлайлал

Leadership Training for Results

Хийхээ болиод удирдаж эхэл

Stop Doing Start Leading

Integrative Business Negotiations

Харилцаагаар амжилттай тохиролцох нь

SALES & SERVICE TRAININGS

Борлуулалт, үйлчилгээний хөтөлбөрүүд

One of the most rewarding aspects of being a sales manager is helping your team achieve and exceed their goals.

Winning with Relationship Selling

Winning with Relationship Selling

Сайн харилцаа нь үнэнч байдлыг бий болгодог бөгөөд энэ нь дахин борлуулалтыг бий болгож, эцсийн дүндээ зорилго, төлөвлөгөөг биелүүлэх эсвэл даван биелүүлэх боломжийг бий болгодог.
Олон улсад туршигдсан арга барил техникийг эзэмшүүлэх энэхүү сургалтад сууснаар таны борлуулалтын ур чадвар дараагийн шатанд очно.

Хэрэглэгчид анхны сэтгэгдлийг эергээр төрүүлж, хүлээлтийг нь зөв тодорхойлж, өөрийн болон үйлчлүүлэгчийн хандлагыг удирдан, бухимдсан хэрэглэгчид тулгарсан асуудлыг эергээр шийдвэрлэн, гомдлын шалтгаан нь бодит эсвэл сэтгэлзүйн шалтгаан аль нь болохыг тодорхойлон цаг алдалгүй шийдвэрлэх ур чадварыг хөгжүүлэхийг хүсвэл энэхүү сургалтад хамрагдаарай.