Харилцаа хандлагын ур чадварын үнэлгээ

Дэйл Карнегигийн үнэлгээнүүд нь таны бизнест нөлөөлж буй асуудлуудыг ойлгож, давуу талдаа тулгуурлан, сайжруулах талбаруудыг тодорхойлоход тусална.

Online Assessment

15-20 минутын цахимаар авах үнэлгээ

Review Meeting

Үнэлгээний хариуг дүгнэн хэлэлцэх уулзалт

Оновчтой үг хэллэг ашигласан асуулгууд

Available in English & 30 Other Languages

Англи, Монгол болон бусад 30 хэл дээр хийгдсэн

Dale Carnegie is ISO9001:2015 certified

ISO9001 сертификатаар баталгаажсан

ТөрөлХэмжих ур чадварХэн хамрагдах вэ?Тохируулж болох эсэх360
үнэлгээ
180
үнэлгээ
Dale Carnegie CourseSelf-confidence, people skills, communication, leadership and controlling stress.Individual Contributors, First-line & Mid Level Leaders (with or without direct reportsYesYesYes
Leadership
Development
Process
Measures communication, people skills, attitude, stress management, self-Confidence, self-direction, leadership skills, personal leadership-management, associate development, culture development, organisational/process management, accountability and results management.New Leaders, Mid-Level ManagersYesYesYes
World Class
Customer
Service
Self-confidence, people skills, communication, leadership and controlling stress.Individual Contributors, Mid-Level ManagersYesYesYes
Executive
Development
Leadership ability, stress control, communication, organisational skills, management style, creativity and personal impact.Senior-Level Management, Executive LeadersYesYesYes
Leadership
Effectiveness
Survey
Measures leaders on the following key drivers of their effectiveness: goal Setting, communication, ppenness, follow-up, accountability, ability to motivate, coaching, empowerment, teamwork, employee involvement, innovation, performance goals, delegation, and time management. Employees rate their leaders and organisation to determine key development needs.All Employees, Emerging Front Line & Mid-Level Managers, Senior Leaders & Executives (can be tailored to any level)YesYesYes

Ур чадварын үнэлгээний хүснэгт харагдахгүй байгаа тохиолдолд гар утсныхаа дэлгэцийг хөндлөн хэлбэрт шилжүүлнэ үү.

Байгууллагынхаа ажилтнуудад дээрх ур чадварын үнэлгээнүүдийг хийхийг хүсвэл та бидэнтэй холбогдоорой.