March 1, 2023 Comments Off

Үйлчилгээний ажил гэдэг харахад их л амархан ажил мэт боловч тухайн албан тушаалыг хашиж буй хүмүүсийн хувьд өдөр тутамдаа хүндхэн даваануудтай тулгарч байдаг, харахад амархан боловч хийхэд амаргүй албан тушаалуудын нэг юм. Магадгүй хийхэд