Stop Doing Start Leading Diplomacy and Tact Leadership Training for Results

Олон талд ялгаатай байдал ба оролцоо

Diversity & Inclusion

Ажил хэрэгч, эелдэг байдлаар харилцах нь

How to Communicate with Diplomacy and Tact

Үр дүнт манлайлал

Leadership Training for Results

Хийхээ болиод удирдаж эхэл

Stop Doing Start Leading

Integrative Business Negotiations

Харилцаагаар амжилттай тохиролцох нь

LEADERS WHO BUILD

Манлайллын курс хөтөлбөрүүд

Leadership Development Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

Stopd Doing Start Leading

Stop Doing Start Leading

Хүмүүсийг удирдана гэдэг хэцүү. Хувь нэмэр оруулагчаас, удирдагчийн байр суурь руу шилжих нь бүр ч хэцүү. Багийн гишүүнээс, манлайлагч руу шилжих нь сэтгэхүйн өөрчлөлтийн нэг том хэсэг юм. Багийн гишүүдээ ажилдаа татан оролцуулах, үр дүнгийн талаар тэдэнд болон өөртөө хариуцлага тооцох, тууштай байдал, итгэлцэл, харилцах чадвар гээд олон чухал ур чадвар шаардагддаг. Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан амжилттай манлайлагч байхад юу хэрэгтэйг олж мэдэн, суралцаж, ажилдаа хэрэгжүүлээрэй. Хийхээ болиод, удирдаж эхэл!

Манлайлал нь цол шагналаар ирдэг үү, эсвэл бусдын хүндлэлээр олддог уу? Энэ нь хүн гэдэг хамгийн таамаглашгүй хувьсагчтай тулгарах ур чадвар, хүсэл эрмэлзлийг шаарддаг өвөрмөц бөгөөд хэцүү чадвар юм. Зөвхөн хүмүүсийн олон янз байдал (үе хоорондын ялгаа, соёл, боловсрол, сэтгэлгээ гэх мэт)-ыг ойлгох бус харин сэтгэл хөдлөл, нөхцөл байдал, ур чадвар, сонголтын ялгааг мэдрэх, ойлгох тухай юм.

n a results-oriented business environment, accomplished leaders know that engaging their teams is critical to achieving goals. To that end, a study conducted by Dale Carnegie found that teams who are enthusiastic, inspired, confident, and empowered are considerably more likely to engage in achieving organizational goals. The research also indicated that leaders who sincerely care about their people foster a culture of engagement.