How to Communicate with Diplomacy and Tact

Мэргэжлийн бөгөөд эелдэг харилцах нь

Та шинэ сорилт эсвэл хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулахдаа илүү өөртөө итгэлтэй, чадварлаг байх боломжтой.

How to Communicate with Diplomacy and Tact

Энэхүү сургалт нь ажил хэрэгч, эелдэг харилцаагаар дамжуулан үр дүнд чиглэсэн, хамтын ажиллагааг бий болгоход тусална. Харилцаан дээр бусдыг гомдоохгүйгээр, бусадтай зөрчилдөхгүйгээр эерэг үр дүнд хэрхэн хүрч болохыг та харах болно. Ажил хэрэгч харилцааны ур чадвар нь зөвхөн таны мэргэжлийн дүр төрхийг сайжруулаад зогсохгүй, бусдад үлгэр дуурайл болохуйц өндөр нөлөөлөлтэй.

Олон нийтэд зарлагдсан өдрүүд

Хөтөлбөрийн нэр: Мэргэжлийн бөгөөд эелдэг харилцах нь | How to Communicate with Diplomacy and Tact

Үргэлжлэх хугацаа: 2 бүтэн өдөр

Нийт: 16 цаг

Өдрүүд: 5 сарын 18, 19нд

Цаг: 09:00 – 18:00

Энэхүү курс хөтөлбөрийг та багийнхан, хамт олондоо зориулан зохион байгуулах хүсэлтэй бол бидэнтэй холбогдоорой.

Юу сурах вэ?

Харилцааны хэв маягтаа уян хатан байдлыг бий болгож, үр дүнтэйгээр харилцах зорилго тавин, хэрэгжүүлэх болно. Өөрийн “Халуун товчлуурууд”-аа удирдаж, зохимжит хариу үйлдэл үзүүлэх, хүнд хэцүү нөхцөл байдалд ч тайван байж, зөрчилдөөнийг эергээр шийдвэрлэх ур чадварт суралцах болно.

Яагаад сурах хэрэгтэй вэ?

Та шинэ эсвэл хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулах арга замаа олж, бусадтай хэрхэн үр дүнтэй харилцах, өөрийгөө ойлгуулах, өөртөө итгэлтэй  ярьж, сэтгэл хөдлөлөө удирдаж сурах, шүүмжлэлийг бүтээлчээр хүлээн авах, өөрийнхөө давуу талыг олж харан, түүн дээрээ төвлөрснөөр илүү амжилтад хүрэхийг хүсэж байна уу?

Хамгийн гол нь та бусадтай зөрчилдөхгүйгээр хэрхэн үр дүнтэй харилцахыг олж мэдэх болно.

Ямар үр дүнд хүрэх вэ?

Энэхүү сургалт нь таны харилцааны давуу болон сул талуудад “шинэ гэрэл” тусгах болно. Та  бусадтай санал нийлэхгүй байсан ч нийцтэй байдлаар хэрхэн харилцаж, таатай мэдрэмж, эерэг үр дүнд харилцааг чиглүүлж болдгийг эндээс олж авах боломжтой. Хэцүү нөхцөл байдалд тууштай, ажил хэрэгч арга барилаар хандах нь таны хүчирхэг, шударга манлайлагчийн дүр төрхийг тодотгох болно.

Ямар ур чадвар эзэмших вэ?

Хүмүүстэй харилцах ур чадвар: Байгууллага дотор болон гадна нөлөөлөл бүхий урт хугацааны харилцааг бий болгож чаддаг.

Нөлөөллийн чадамж: Нөхцөл байдлыг зөв удирдан чиглүүлж, харилцан тууштай байдал, үр дүнд хүрэхэд түлхэц болдог.