Stop Doing Start Leading

Хийхээ болиод Удирдаж эхэл

Шинэ удирдлагуудад зориулсан курс хөтөлбөр

Хүмүүсийг удирдана гэдэг хэцүү. Хувь нэмэр оруулагчаас, удирдагчийн байр суурь руу шилжих нь бүр ч хэцүү.

Багийн гишүүнээс, манлайлагч руу шилжих нь сэтгэхүйн өөрчлөлтийн нэг том хэсэг юм. Багийн гишүүдээ ажилдаа татан оролцуулах, үр дүнгийн талаар тэдэнд болон өөртөө хариуцлага тооцох, тууштай байдал, итгэлцэл, харилцах чадвар гээд олон чухал ур чадвар шаардагддаг. Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан амжилттай манлайлагч байхад юу хэрэгтэйг олж мэдэн, суралцаж, ажилдаа хэрэгжүүлээрэй. Хийхээ болиод, удирдаж эхэл!

2024 оны 3 сарын 24, 30, 31

3 бүтэн өдөр

1,250,000₮

Нэг удаа: 8 цаг

Цаг: 09:00 – 18:00

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, Гэгээнтэн цогцолбор, Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот

Бүртгүүлэх

(Оролцогч бүрийн имэйл хаяг дахин давтагдахгүй ялгаатай байх шаардлагатай)


Бидэнтэй холбогдож байгууллагын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.