Winning with Relationship Selling

Харилцаагаар амжилттай борлуулах нь

Ахисан түвшний борлуулалтын курс хөтөлбөр

Сайн харилцаа нь үнэнч байдлыг бий болгодог бөгөөд энэ нь дахин борлуулалтыг бий болгож, эцсийн дүндээ зорилго, төлөвлөгөөг биелүүлэх эсвэл даван биелүүлэх боломжийг бий болгодог. Олон улсад туршигдсан арга барил техникийг эзэмшүүлэх энэхүү сургалтад сууснаар таны борлуулалтын ур чадвар дараагийн шатанд очно.

2024 оны 5 сарын 5, 11, 12нд

3 бүтэн өдөр

880,000₮

Нэг удаа: 8 цаг

Цаг: 09:00 – 18:00

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, Гэгээнтэн цогцолбор, Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот

Бүртгүүлэх

(Оролцогч бүрийн имэйл хаяг дахин давтагдахгүй ялгаатай байх шаардлагатай)


Бидэнтэй холбогдож байгууллагын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.