Гарын авлага материал

  • Англи нэр: 12 Steps to Positive Team Conflict Resolution
  • Монгол нэр : Багийн зөрчилдөөний эергээр шийдвэрлэх 12 алхам
  • Төрөл : eBook
  • Файлын төрөл : PDF
  • Хамааралтай ур чадвар : Багийн ажиллагаа | Team building

12 Steps to Positive Team Conflict Resolution

12 Steps to Positive Team Conflict Resolution | Багийн зөрчилдөөний эергээр шийдвэрлэх 12 алхам

Цахим номын ашиг тус

Багийн гишүүн өөр нэгэнтэй асуудалтай тулгарвал удирдагч нь асуудлыг аль болох хурдан мөн эергээр шийдвэрлэхэд бэлэн байх ёстой. Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх өөр өөр стратегиудыг ойлгосноор та аливаа зүйлийг өөр хүний өнцгөөс харж, багийн гишүүдээ татан оролцуулж, багийн ахиц дэвшилд сөргөөр нөлөөлөхөөс нь өмнө зөрчилдөөнийг шийдвэрлэж чадна.

Юу мэдэж авах вэ?

Зөрчилдөөнийг зохицуулах нь хэцүү бөгөөд өнөөгийн хурдацтай орчинд хүмүүстэй найрсаг, үр бүтээлтэй харилцах нь урьд өмнөхөөсөө илүү чухал юм. Зөрчилдөөний эх үүсвэрийг ойлгох, сэтгэл хөдлөлөөс илүүтэй баримттай харьцах, ахиц дэвшил гаргахын тулд шийдвэрлэх үр дүнтэй стратеги боловсруулахад туслах 12 алхмыг мэдэж аваарай. Эерэг үр дүнд хөтөлж хүргэдэг, багийн харилцааг бүрэн бүтэн байлгахад туслах зөвлөмжийг сурна.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Өнөөгийн байнга өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчинд зогсолтгүйгээр амжилтад хүрэхийн тулд багийн удирдагчид хамгийн шилдэг багуудад ч зөрчилдөөн үүсгэдэг гэдгийг ойлгож маргаантай нөхцөл байдлыг эергээр шийдвэрлэх ёстой. Багийн ахлагчийн хувьд багаа үргэлж гайхалтай үр дүнд хүргэхийн тулд багийн гишүүн бүрээ татан оролцуулдаг байх хэрэгтэй. Үзэл бодол, зан чанар хоорондоо ялгаатай байдаг тул зөрчилдөөн үүсэх нь зайлшгүй юм!

Юунд ашиглах вэ?

Зөрчилдөөн нь эсрэг тэсрэг үзэл бодлын үр дүн боловч хэрвээ үүнийг санаа бодлоо хуваалцах байгалийн жам гэж харж чадвал энэ нь ашигтай байж болно. Асуудлын мөн чанар цаад шалтгаан болон холбогдох хүмүүсийн хувийн зан чанарын талаар дэлгэрэнгүй ойлголттой болж чадвал та зөрчилдөөнийг хурдан бөгөөд үр дүнтэй шийдвэрлэх боломжтой. Багаа нэг ойлголттой болгож, синергетик боломжуудад анхаарлаа хандуулаарай!