Б.Мөнх-Оргил

Танай сургалтад сууснаар надад өдөр бүр тохиолддог асуудлуудыг даван туулахад ямар арга зам үе шатлал байдгийг мэдэж авлаа. Бусдыг таньж мэдэх, бусдад өөрийгөө ойлгуулах гэх мэт. Мөн харилцааны ур чадвар, харилцаа гэж яг юу байдгийг мэдэж авлаа. Ямар их харилцаа тогтоосноор ямар үр ашиг гарна уу түүнтэй холбоотой өөр ямар үүд хаалгыг нээж байгааг боломж давуу талууд бий болгож байгаа явдал юм. Энэ бол надад оруулсан оюуны чухал хөрөнгө оруулалт юм. Миний амьдралын хэв маягт чухал хувь нэмэр оруулж байна