workshop

Ажлын байран дахь ялгаатай байдал ба багийн ажиллагаа

Семинар сургалт

Сүүлийн жилүүдэд байгууллагууд ажлын байран дахь олон талт ялгаатай байдлыг дэмжих замаар байгууллагын уур амьсгал соёлыг сайжруулж байна.  Ажлын байран дахь ялгаатай байдлын байгууллагын амжилтад үзүүлж буй нөлөөг харуулах зорилгоор судалгаанууд олон хийгдсээр байгаа. Хэдийгээр эдгээр судалгааны үр дүн өөр өөр байгаа ч өнөөдөр бүх л байгууллагад хүн бүхэн ямар нэг талаараа бусдаас ялгаатай олон хүмүүстэй өдөр тутамдаа харилцаж байгаа гэдэг нь бодит үнэн юм. Энэ нөхцөл байдлыг үл ойшоосон шийдвэр гаргавал зөрчил үүсээд зогсохгүй багийн үр дүн бүтээмж буурдаг. Хэрвээ олон талт байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн ажлын орчин бий болгож чадвал энэ нь оролцоог нэмэгдүүлж маш хүчтэй багийг бий болгодог давуу талтай. 

2024 оны 3 сарын 28

3 цаг

80,000₮

Цаг: 16:00 – 19:00

Хэл: Монгол

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, Гэгээнтэн цогцолбор, Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот

Бүртгүүлэх

(Оролцогч бүрийн имэйл хаяг дахин давтагдахгүй ялгаатай байх шаардлагатай)


Бидэнтэй холбогдож байгууллагын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.