О.Эрдэнэцэцэг

Борлуулалтын ахисан түвшний сургалтад сууж, борлуулагч хүнд байж гэмээ нь тухайн хүн түүнийгээ ашиглан маш их амжилтад хүрч болох олон чухал чадамж, зан чанар, байдгийг мэдэж авлаа. Энэхүү чадваруудыг эзэмшиж өөрийн ажилдаа амжилттай хэрэглэж маш их, санаанд оромгүй амжилтад хүрч ажиллах болно гэдэгтээ итгэлтэй байна. Бодитоор хүрсэн үр дүнгээ танд заавал мэдэгдэж захидал илгээх болно. Баярлалаа